BTA pasākums “Vairo labestību”

Šodien Talsu novada vidusskolas direktore Dana Kalašņikova kopā ar 11. klases skolnieci Patrīciju Leinu Andrejevu un 10. klases skolnieci Agnetu Ratnieci apmeklēja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkoto pasākumu “Vairo labestību”, kura ietvaros tika izstrādāts rīcības plāns Saliedēšanās nedēļai no 8.janvāra 2024.gadā.

Saliedēšanās nedēļas mērķis būs preventīvi mazināt un novērst tādas problēmas kā vardarbība, mobings, atstumšana, bailes, nedrošība u.c., kā arī uzlabot emocionālo labjutību klasē, saliedēt klases kā komandas, vairot draudzību un sadarbību.