Ciemošanās Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijā

Skolotāju 2016./2017. mācību gada pēdējā darba diena – iedvesmas un pārdomu diena!

15.jūnijā skolotāji viesojās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā. Piedalījāmies organizētajā seminārā, lai gūtu ierosmi un veiktu uzlabojumus par “Radošās, pētnieciskās un uzņēmējdarbības integrēšanu skolas izglītības programmās”.

Seminārā savā pieredzē mijiedarbībā ar pedagogiem  dalījās 8.klases audzēkņi – Patriks un Izolde, 11.klases audzēkne – Laura.

Paldies skolas direktores vietniecēm Ritmai, Dzintrai un  skolotājai Intai par fantastisko pieredzi un atziņām, par iedrošinājumu pārmaiņām, par pārliecību, ka daudzas lietas, uz kompetencēm balstītas, jau tiek veiktas!

Rakstu sagatavoja skolas direktore Ineta Pugoviča