Dalība “Sabiedrība par atklātību – Delna” projektā “Skolēnu līdzdalības tīkls”

Šajā mācību gadā Talsu novada vidusskola ir iesaistījusies “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) projektā “Skolēnu līdzdalības tīkls”. Projektā iesaistījušās vairāk kā 20 skolas – skolēni un skolotāji, kuri ir gatavi visu 2021. gadu aktīvi strādāt un iegūt jaunu pieredzi.“Skolēnu līdzdalības tīkls” nodrošinās iespēju piedalīties informatīvās un praktiskās nodarbībās ar Latvijas un ārvalstu ekspertiem par to, kā sekmēt skolēnu pilsonisko aktivitāti gan skolās, gan pašvaldībās, kā veicināt lēmumu pieņemšanas atklātību, kā arī, kā skolām piesaistīt finansējumu no vietējiem uzņēmējiem un pašvaldībām skolu līdzdalīgās budžetēšanas projekta īstenošanai. Skolām – skolēniem un skolotājiem būs iespēja izstrādāt darbības plānu skolēnu iesaistei skolas un pašvaldības aktivitātēs, apmainīties ar idejām un pieredzi ar citām līdzdalības tīkla skolām.

https://delna.lv/lv/2021/05/25/delna-aicina-skolas-iesaistities-projekta-skolenu-lidzdalibas-tikls/