Dokumenti

SKOLAS NOLIKUMS

SKOLAS NOLIKUMA GROZĪJUMI 16.07.2021.

SKOLAS NOLIKUMA GROZĪJUMI 30.01.2020.

SKOLAS NOLIKUMA GROZĪJUMI 25.10.2018

 

VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

SKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2021./2022.m.g.

IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĒŠANA COVID IEROBEŽOJUMU LAIKĀ

INDIVIDUĀLO KONSULTĀCIJU ORGANIZĒŠANA COVID IEROBEŽOJUMU LAIKĀ

PIEKĻŪSTAMĪBAS ZIŅOJUMS

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 26.1.1. apakšpunktu iestāde reizi gadā veic tīmekļvietnes vienkāršoto izvērtēšanu.

Piekļūstamības paziņojums, novērtēšanas protokols un vienkāršotais izvērtējums pieejami šeit.