Noteikumi, kādā Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā uzturas nepiederošas personas