Dzeja nemelo..

2015.gada 16.septembrī, pulcējoties skolas zālē, mūsu skolas jaunieši uzbūra Raiņa un Aspazijas dzejas pasaules noskaņu.

Cik patiesa bija jauniešu veidotā montāža, tik patiesības bija arī skatītāju acīs. Savu mūsdienu cilvēka redzējumu parādīja gan videoklipi, gan izvēlētā dzeja un proza. Mūsu skolēniem ir savdabīga, mūsdienīga pasaules uztvere, to novērtēja gan skolēni, gan skolotāji skatītāju zālē. Ar mūsdienīgu skatījumu arī latviešu valodas skolotāji papildināja klātesošo zināšanas par Raiņa un Aspazijas dzīvi.

Lai šīs dzejas dienas varētu notikt, darbs pie videoklipiem aizsākās jau 2014. gada nogalē.

Paldies Kitijai (12.a), Renātei (12.b), Ričardam (12. c), Sidnijai (10.c).

Jau septembra sākumā montāžu veidoja un pa savam locīja aktīvākie mūsu skolas skolēni.

Paldies 11.c klases skolēniem Artim, Mario, Artūram, Paulam, Artjomam, Santai, Sabīnei, Saulcerītei, Ilzei un Elīnai(12.c).

Muzikālo noskaņu palīdzēja radīt mūzikas skolotāja.

raksta autore D.Pretice