Dzejas dienas

Šā gada 21. septembrī Talsu novada vakarskolas saime netradicionāli svinēja rudens sākumu- Dzejas dienas, Olimpisko nedēļu, Eiropas Valodu dienu un iespēju radoši darboties kopā. Mēs gājām kopīgā pārgājienā “Dzeja dabā”.

Mūsu mērķis bija aktualizēt veselīgu dzīves veidu un iespēju radoši darboties dabā.

Pa ceļam piestājām 4 pieturās. Pirmajā iepazinām savas pilsētas un novada kultūrvēsturisko vidi.

Skaists bija skolotājas Agneses stāstījums par Tiguļkalna ozolu spēku.

Otrajā pieturā kopīgi dziedājām ģitāras pavadījumā, klausījāmies dzeju un stāstu par Dzejas dienām.

Trešajā pieturā mūs sagaidīja svešvalodu skolotāju (Inas, Intas un Santas) sagatavotie, āķīģie uzdevumi krievu, vācu un angļu valodā.

Pārgājiena noslēgumā katram bija iespēja piedalīties Olimpiskās nedēļas sporta aktivitātēs- gan spēlēt volejbolu, gan vērot dabas skatus rāmā pastaigā, gan uzkāpt Kamparkalna skatu tornī.

Paldies saimniecītei Dzintrai par iespēju omulīgi baudīt siltu zupu, atpūtinot nogurušās kājas.

Apmierināti, dabas enerģiju sasmēlušies devāmies mājup, lai ar jaunu sparu dotos mācību darbā.

Rakstu sagatavoja skolotājas Dace Ignaša, Aija Grīvane