Dzejas dienas skolā

Septembris ir brīnišķīgs laiks: vēl var noķert siltos saules starus pēdējās atvasaras dienās un var jau sākt lasīt krāsainās kļavu lapas un brūnos kastaņus, un… klāt ir arī ikgadējās Dzejas dienas.

18.septembrī skolā rīkojām nelielus Dzejas svētkus. Pie mums viesojās dzejniece Maija Laukmane.

Pasākumā skanēja dzeja, tika runāts par to, kas ir dzeja, dzejnieks un Dzejas dienas, un kāpēc cilvēki tās svin.

Liels paldies skolotājām Ilzei Vaicei par skaisto mūzikas pavadījumu, latviešu valodas skolotājai Dacei Ignašai par radošo latviešu valodas stundu.

Rakstu sagatavoja Daiga Pretice