EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR.8.3.4.0/16/I/001 “ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI”

This image has an empty alt attribute; its file name is Pumpurs-konference.jpg

29. martā Kuldīgas Centra Vidusskolā piedalījāmies projekta PuMPuRS Kurzemes reģiona konferencē. Tikāmies ar iedvesmojošiem un motivētiem pedagogiem un projekta PuMPuRS atbalsta personālu, kuri saprot un apzinās, ka sadarbība un būšana kopā ir neatņemama veiksmes un izdošanās sastāvdaļa. Un tas viss, lai palīdzētu skolēniem, kuriem ir jāatrod sevī motivācija, lai nezaudētu ticību nedz savām spējām, nedz iespējām nākotnē, un samazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus.
Izglītības un kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča ar uzrunu Kuldīgas Centra Vidusskolā noslēdza PuMpuRS konferenču ciklu Latvijas reģionos. 
Šajā reizē, īpašs paldies tika pateikts arī mūsu Talsu novada PuMPuRS koordinatorei Daigai Feldmanei. 
Mēs turpināsim strādāt projektā PuMPuRS, lai katram, kuram nepieciešams, būtu iespēja. Lai katrs tiktu pamanīts!
PAMANI. IEKLAUSIES. ATBALSTI arī Tu – ikdienā! To varam mēs katrs.
#PuMPuRS
Mūsu skolu pārstāvēja IAP izstrādāja A.Rūtenberga un konsultatīvā atbalsta sniedzēja I.Pugoviča.