Eiropas sporta nedēļa BeActive mūsu skolā

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola šajā mācību gadā, no 23.09. līdz 30.09.2019., ļāvās izaicinājumam un piedalījās Eiropas sporta nedēļā BeActive. Pirmdienas rīts sākās ar rīta līniju, kurā skolēni kopā ar skolotājiem tika informēti par aktivitātēm sporta nedēļas ietvaros. Un kā sportā pienākas, saskaitījās šoreiz ne uz 1. 2., bet vadoties pēc BeActive izstrādātajiem uzdevumiem. Sporta nedēļas tēma – veselīgs uzturs. Lai noskaidrotu, ko par veselīgu uzturu un dzīvesveidu domā mūsu skolas audzēkņi un pedagogi, tika izveidota anketa. Iegūtos datus apstrādāja skolēni. Rezultāti bija iepriecinoši! Sporta aktivitātēs tika caurvīta gan matemātika, gan latviešu valoda, gan veselības mācība, gan informātika. Paldies BeActive par jauniem iespaidiem un motivāciju izkustēties arī tiem, kam stundu sarakstā nav Sporta stunda!