Ekskursijā uz Rīgu

Ekskursijā uz Rīgu 2013.gada 25.septembrī devās 9.c klases kolektīvs un audzinātāja Ina Tenberga.
Apmeklēt laikmetīgās mākslas izstādi Rīgas Mākslas telpā mūs mudināja dzejas dienu rudenīgās noskaņas. Kad laukā krāsojas koku lapu sārti un lietainās dienas rosina uz dziļākām un emocionālākām noskaņām, tad ir īstais laiks vērsties pie mākslas.
Jauniešiem ir grūti izprast mākslas darba ideju, analizēt un domāt par tā saturu un vēstījumu, bet Rīgas Mākslas telpā skolēniem sniegtā interaktīvā spēle lieliski palīdzēja atklāt  tik sarežģītu mākslas žanru kā laikmetīgā māksla. Iepazīstot dažādas mūsdienu mākslinieku darbu radīšanas tehnikas, radās pārliecība- tiešām „… lai gadījums kļūtu par notikumu…” nepieciešams tik vien kā mirklis ikdienā, kuru jāvēro, jāierauga, jānotver, jānofiksē un jārada vēstījums par to. Arī es varu kļūt par mākslinieku, ja vēroju savu apkārtni, ieraugu ikdienišķajā skaisto, ar dažādiem izteiksmes līdzekļiem to atainoju vai fiksēju un vēlos par to pastāstīt citiem. Tā vienkāršā veidā var izprast laikmetīgo mākslu. Laikmetīgā māksla var kļūt arī par lielisku mācību stundu fizikā, matemātikā, informātikā, ķīmijā, bioloģijā, jo, gan pētot , gan radot mākslas darbus ir tik daudz jautājumu, uz kuriem varam meklēt atbildes, piemēram, no kā veidot mākslas darbu? kā iesaistīt modernās tehnoloģijas darba tapšanā? kādā zinātniskā eksperimentā rast iedvesmu darba sižetam?
Paldies ABLV Bank radītajai kolekcijai un Rīgas Mākslas telpai par unikālo interaktīvo izglītības projektu un gūto iedvesmu.
Diena bija ļoti lietaina, saule tikai mirkļiem parādījās no mākoņiem, izcīnot sīvu kauju ar tumšajiem slapjā lietus gubeņiem debesīs. Turpināt ekskursiju tikpat ēteriski būtu vieglprātīgi, tādēļ steidzām atgriezties uz zemes. Ja kaujas mākslu pieprot saule un lietus mākoņi, tad arī mums to vajag iemācīties. Un, kur gan citur mācīties miera laika kara mākslu, ja ne Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā? Lieliski pavadīts laiks kopā ar sauszemes spēku kapteini Ingusu Siliņu un trim brīnišķīgajiem akadēmijas kadetiem. Divas stundas interesantu stāstu, piedzīvojumu, reālu padomu un nemanām kā aizskrējis laiks. Puiši no ekskursijas mājās devās ar sapni. Lai arī skaļi nepateikts, bet mēs jau zinām, ka sirdī sapnis jāizlolo. Tēvzemes sargs- tā ir morāli ļoti augsti vērtējama profesija un pie mums Latvijā gan zēniem, gan meitenēm ir iespēja iegūt šo profesiju. Tagad, pēc ekskursijas mēs to apzināmies vēl skaidrāk.

Dažas atsauksmes no skolēniem par ekskursiju:
„Pēc ekskursijas sapratu, ka arī es nākotnē gribu mācīties Nacionālās Aizsardzības akadēmijā.” R.
„Ideāla ekskursija! Tik daudz jauna un izglītojoša!” A.
„Es ļoti priecājos par ekskursiju. Tik ilgi neesmu bijis mākslas izstādē.” A

Rakstu sagatavoja- Ina Tenberga