Gatavojos dzīvei

20.februārī, notika pasākums “Gatavojos dzīvei”, ar mērķi pielietojot dažādas metodes motivēt skolēnus savu mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai, veicinot izpratni par darba tirgu un sevis prezentēšanu tajā. Lektors Rihards Krūmiņš motivēja skolēnus darīt un nebaidīties pieļaut kļūdas, mācīties no kļūdām, izzināt sevi un izvirzīt mērķus. Lai to sasniegtu nepieciešama izpratne par CV, ka arī par motivācijas vēstules nozīmīgumu darba tirgū. Svarīgi ir pilnveidot spējas prezentēt un pasniegt sevi citiem. Ar praktiskiem uzdevumiem tika veicināta izpratne par darba pārrunām, ko teikt/neteikt, darīt/nedarīt darba pārrunās. Ikviens skolēns prezentēja sevi un mācījās runāt par sevi, kā tas darba pārrunās ir pieņemts. Ar šādu praktisko uzdevumu, skolēns ieguva pieredzi profesionāļu vadībā, simulācijas izspēlēs bija iespēja izspēlēt situācijas darba pārrunās. Jaunieši atzina, ka tā bija iespēja uzdrošināties un izprast arī savas spējas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnē, stājoties jaunā izglītības iestādē vai darbā.
Karjeras attīstības atbalsta pasākums tika nodrošināts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.