Informācija skolēniem!

Skolēnu brīvdienās no 29.oktobra līdz 2.novembrim no pl.10.00- 15.00

skolā būs pieejami skolotāji mācību priekšmetu konsultācijās:

Pirmdiena 29.10.2012.

Semināros:

Sk.Vahšteine

Sk.Pugoviča

Sk.Pretice

Sk.Krūmiņa

Sk.Tarasova

Sk.Liepiņa

Skolā dežūrē un organizē konsultāciju darbu :

Sk.Ondrupe (viz.m; vēsture, kulturoloģija)

Sk.Jansone (ekonomika, vēsture 9.d)

Sk.Freija (krievu val. 11.-12.)

Otrdiena 30.10.2012

Semināros:

Sk.Vahšteine

Sk.Rūtenberga

Sk.Ignaša

Sk.Ondrupe

Skolā dežūrē un organizē konsultāciju darbu :

Sk.Tenberga (krievu val. 7.-10.)

Sk. Grīvane (latviešu val. 7.-9.)

Sk. Eisaka (matemātika 7.-9.)

Trešdiena 31.10.2012

Semināros:

Sk.Tenberga

Sk.Pugoviča

Sk.Pretice

Sk. Rūtenberga

Sk.Liepiņa

Skolā dežūrē un organizē konsultāciju darbu :

Sk.Vahšteine (ķīmija, bioloģija)

Sk.Tarasova (fizika)

Ceturtdiena 01.11.2012

Semināros:

Sk.Pugoviča

Sk.Grīvane

Sk.Rūtenberga

Sk. Robalde

Sk.Tarasova

Skolā dežūrē un organizē konsultāciju darbu :

Sk.Robalde (vācu val.)

Sk.Ignaša (latviešu val. 10.-12.)

Piektdiena 02.11.2012

Semināros:

Sk.Pugoviča

Sk.Grīvane

Sk.Tarasova

Skolā dežūrē un organizē konsultāciju darbu :

Sk.Pretice (soc.zin; psiholoģija, ētika)

Sk.Krūmiņa (angļu val.)

 

Nevada konsultācijas D.Dailidoviča un U.Grīnberga