Izglītojamo uzņemšana 2016./17.m.g.

Sākam uzņemt izglītojamos:

  • pamatizglītības 7.-9.klasēs,

  • vidusskolas 10.-12.klasēs (klātienes, neklātienes programmās),

  • eksternātā (izglītojamos, kuriem nepieciešams uzlabot nepietiekamos vērtējumus atestātos un eksāmenos).

Piedāvājam atbalsta plānu mācībās strādājošajiem un uz laiku izbraukušajiem!

Dokumentu pieņemšana maijā, katru darba dienu no plkst. 9.00- 16.00

Kontakti, informācija : 63232206; 26400022
vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv
www.talsunovadavidusskola.lv