Izmaiņas 12.oktobra konsultāciju sarakstā

No plkst. 10.00 notiks konsultācijas matemātikā 9.d, 10.a,b,c, 11.a,c, 12.a,b,c.

Nenotiks konsultācijas latviešu valodā 7.-9.kl. un ZPD, informātikā.

Pārējos mācību priekšmetos-

konsultāciju grafikā norādītās (skat. sadaļu MĀCĪBAS-KONSULTĀCIJAS SESTDIENĀS).