Izmaiņas konsultāciju grafikā

Sestdien, 12.decembrī konsultācijas pie skolotājām

I.Pugovičas (biol.) un E.Freijas (kr. val. 10.-12.klāt.)

pārceltas uz 21.decembri plkst. 10.00-12.00.

19.decembrī būs pieejamas konsultācijas visos mācību priekšmetos!