Jau sesto gadu “Atzinības stunda”

Skolas direktore Ineta Pugoviča uzrunā ar V.Satīras “Manas pašvērtības deklarācijas”domas:

“ Es piederu sev, tāpēc Es varu sevi būvēt.
   Es esmu Es, un
   Es – tas ir brīnišķīgi!”

Atzinības stundas mērķis : motivēt un pateikties izglītojamajiem, viņu pedagogiem par ieguldīto darbu gatavojoties konkursiem, mācību priekšmetu olimpiādēm, par apņemšanos iesākto paveikt līdz galam.

Tika izteikta atzinība skolēniem, kuri guvuši labus saniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs un skolotājiem:

9.kl.skolniecei Vikrorijai  Iļjinai  par iegūto 2.vietu Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga starpnovadu 9.klašu krievu valodas olimpiādē. Viktorija saņēma Talsu novada Izglītības pārvaldes Goda rakstu, ( skolotāja Ina Tenberga ).

11.c kl.skolniekam Tomasam Eglītim par iegūto 5.vietu Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga starpnovadu vidusskolu angļu valodas olimpiādē ( skolotāja Santa Krūmiņa).

Atzinība skolēniem, kuri motivēti pārstāvēt un pārbaudīt sevi, un skolotājiem, kuri sniedza atbalstu un bija pārliecināti par savu skolēnu spējām un prasmēm:

Kristiānai Ļjamzinai 12.c kl.skolniecei Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē ( skolotāja Sandra Eisaka);

Rodrigo Bakanovskim 10.kl.skolniekam Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga starpnovadu fizikas olimpiādē ( skolotājs Guntars Ēcis)

Atzinība skolēniem, kuri  aktīvi, pašaizliedzīgi darbojās skolas pašpārvaldē un pārstāvēja savu skolu dažādās aktivītātēs:

Maijai Vilnei 12.kl., Maijai Ratniecei 10.kl., Kristai Prūsei, (11.kl.)Mikam Zaķim un Tomasam Eglītim( 11.kl.)

Pasākumu muzikāli bagātināja un emocionāli uzrunāja Talsu Mūzikas skolotāja Valentīna Andronova ( klavieres) un Maksis Andronovs ( trombons ).

Recte facti fecisse merces est.

Apbalvojums par pareizi veiktu darbu ir pats paveiktais.
/ Latīņu teiciens /