Karjeras izglītība

Individuālajām karjeras konsultācijām pieteikties pie karjeras konsultantes Anitas Rūtenbergas  klātienē vai e- klases pastā.

Individuālās karjeras konsultācijās iespējams:

  • Izzināt savas intereses, spējas, vērtības,  vajadzības.
  • Sagatavot atbilstošu  CV un motivācijas vēstuli.
  • Noteikt  piemērotāko profesiju.
  • Izvēlēties piemērotāko mācību programmu.
  • Plānot tālākizglītības ceļu.

Karjeras konsultants konsultē, informē un izglīto karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.

Klienti: skolēni, vecāki, skolotāji, klašu audzinātāji.

INTERNETA RESURSI KARJERAS IZGLĪTĪBAI UN ATBALSTAM
Start Strong video “Veiksmīga karjera”:
Kā izveidot karjeru, ja nekas nepatīk: https://www.youtube.com/watch?v=rA2Zw8b8vmg
Kā mainīt savu dzīvi uz labu: https://www.youtube.com/watch?v=DcQJdfTVw74
Labākais veids kā mācīties: https://www.youtube.com/watch?v=HBrEuSVm9AI
Vai skolā iegūtais noder dzīvē?: https://www.youtube.com/watch?v=8BQzrK5bXSs
Darba meklēšanas ABC: Kā uzrakstīt labu CV https://www.youtube.com/watch?v=t32021jIS-I
Darba meklēšanas ABC: Kā uzvesties darba intervijā https://www.youtube.com/watch?v=fM3-ohcdt9w
Filmas par karjeras veidošanu. RTU Karjeras centra izglītojošas filmas par karjeru
Zaļais pipars 1: https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI
Zaļais pipars 2 : https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU
Zaļais pipars 3: https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4
Zaļais pipars 4: https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw
Noderīgi portāli karjeras veidošanai:
https://www.niid.lv – izglītības iespējas Latvijā, aktuālākā izglītības informācija, izglītības sistēma
Latvijā, karjeras testi, e-konsultācijas, noderīgas saites.
https://www.prakse.lv/ – informācija par uzņēmumiem/iestādēm, informācija par izglītības
iestādēm, profesijām, karjeras testi, atbalsta programma skolēniem (tests – spēle), saistoši
raksti, informācija par izglītības pasākumiem, darba aizsardzības datorspēle.
www.profesijupasaule.lv – Profesiju Pasaule – interaktīvs profesiju/amatu iepazīšanas rīks,
kas savienots ar NIID.LV.
https://jaunatne.gov.lv/ – Aģentūra sniedz jauniešiem iespējas rakstīt projektus, izplata
jauniešiem interesantu un noderīgu informāciju par viņu iespējām Eiropā, veicina pieredzes
apmaiņu un nodrošina konsultācijas par projektu rakstīšanu.
https://egoperfectus.lv/lv/pakalpojumi/augstaka-izglitiba-arzemes/ – augstākā izglītība
ārzemēs.
https://egoperfectus.lv/lv/pakalpojumi/videja-izglitiba-un-apmainas-programmas-arzemes/
apmaiņas programmas un vidēja izglītība ārzemēs.
https://www.nva.gov.lv/lv – Nodarbinātības valsts aģentūras portāls.
Karjeras testi:
https://karjerasmateriali.lv/testi-par-karjeras-izveli-personibu-interesem-2/
Ieteikumi vecākiem:
Mans bērns izvēlas karjeru (grāmata vecākiem): http://png.edu.lv/wordpress/wpcontent/uploads/2014/02/Karjera.pdf
Skolotājiem:
Daudz dažādu materiālu par karjeras atbalstu: https://karjerasmateriali.lv/
https://karjerasmateriali.lv/metodiskie-materiali-karjeras-attistibai/
Karjeras
prasmes: http://site410183.mozfiles.com/files/410183/Karjeras_prasmes_no_CareersPortal_ie.pdf
Mācību stipendiju jautājumi:
https://www.fonds.lv/
https://www.vitolufonds.lv/sakums