Karjeras nedēļa 2015

Lai aicinātu skolu jauniešus mērķtiecīgi un laikus plānot savu tālāko izglītošanos, nākotnes karjeru un profesiju, 20 Latvijas pilsētās tika organizēti Karjeras nedēļas pasākumi, kuru vadmotīvs šogad ir “Atver profesijas durvis!”.

   Arī Talsos nedēļu no 12.-16.oktobrim notika dažādi pasākumi ar Vakara un neklātienes vidusskolas skolēnu piedalīšanos.

12. oktobris

“Atver tehnikuma durvis…”

   9.-8.klases jauktā komanda pārstāvēja skolu konkursā “Atver tehnikuma durvis…”, kurš norisinājās Profesionālās izglītības kompetences centrā “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā š.g. 19.oktobrī. Katra komanda bija sagatavojusi mājas darbu, konkursā bija jāzina interesantas, ar dzīvi saistītas, reālas lietas, piemēram, atpazīt garšaugus, atpazīt dažādus darba piederumus un pastāstīt, kur tos izmanto. Zināšanas bija nepieciešamas SEB bankas uzdevumā – Eirozonas eiro monētu atpazīšanā. Komandu erudīcija, radošums izpaudās reklāmas izveidē.

   Ļoti patika, ka konkursā uzvarēja draudzība un sadarbība, un pozitīva atmosfēra, kas sakrita ar pasākuma moto: “ Esam pozitīvi, tālredzīgi un motivēti!”

   Plašāka informācija pieejama: http://www.talsutv.lv/video_type/ir-sakusies-karjeras-nedela/

raksta autore 9.c klases audzinātāja I.Pugoviča

  Godinot folkloristu Krišjāni Baronu jeb Dainu tēvu viņa dzimšanas dienā, 12. oktobrī Talsu novada muzejā 7.-9. klašu skolēni apmeklēja lekciju “Kā mācījās Krišjānis Barons ”.

To, ka mūsu tautas gara mantojuma vācējs Krišjānis Barons ir cēlies no Kurzemes, zina katrs skolēns. Vai katrs skolēns zina, ka ir saglabājusies klases telpa, kurā mazais Krišjānis apguvis zinības? Par mūsu dižo kurzemnieku un skolu dzīvi uzzinājām no Ventspils Amatu mājas muzeja pedagoģes, ventiņu stāstnieces Līgas Reiteres. Pēc nostāstiem mēs uzzinājām, ka Krišjānis Barons labi mācījās un bija paraugskolēns.

   Stāstniece mums vēlreiz atgādināja par tautasdziesmās ierakstītajām vērtībām un spēku, kas vēsta par latvisko dzīvesziņu, ētiskajām vērtībām un dabas daili.

raksta autore latviešu valodas un literatūras skolotāja A. Grīvane

13.oktobris

Atver augstskolu un Talsu novada skolu durvis!

   Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas 10. c klases un 11.a klases skolēni karjeras nedēļas ietvaros 13. oktobrī apmeklēja izstādi “Atver augstskolu un Talsu novada skolu durvis!”, iekārojām stendu Talsu novada administratīvā centra foajē, kurā prezentējām savu skolu. Lielajā zālē, izmantojot IT tehnoloģijas, savu radošo pieeju, bija iespējams noskatīties un noklausīties 11 augstāko izglītības iestāžu prezentācijas. Tas bija noderīgi, labāk kā izstāde „Skola – 201…”, jo katra augstskola uzsvēra savu unikalitāti, piedāvājumu, varēja uzdod jautājumu. Pēc tam notika Talsu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu prezentācijas, kurā katra skola uzsvēra, ar ko ir īpaša, ar ko lepojas.  Bija laba, noderīga informācija, interesantas prezentācijas!

raksta autore karjeras fakultatīvā pulciņa vadītāja A.Rūtenberga

 Vairāk informācija pieejama http://www.talsutv.lv/video_type/talsu-novada-notiks-karjeras-nedela/

14.oktobris

Mācību ekskursija uz Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāli

   Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas 12. c klase karjeras nedēļas ietvaros 14. oktobrī apmeklēja Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu nodaļu.

   2015. gada 30.septembrī apritēja gads kopš talsinieki un visi Ziemeļkurzemes reģiona iedzīvotāji var lepoties ar skaistu, mūsdienīgu un moderni aprīkotu slimnīcu. Mūsu mērķis bija iepazīt slimnīcas ikdienu, medicīnas personāla darbību un novērtēt jaunās, modernās ēkas sniegtās priekšrocības.

   Ar slimnīcu iepazīstināja Talsu filiāles virsārste dr. Aišpure, kura ar aizrautību stāstīja par ārsta profesiju, savu pieredzi, ar lepnumu izrādot moderno aprīkojumu un ērtās telpas. Informāciju sniedza un uz jautājumiem laipni atbildēja SIA „Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas” valdes locekle Kristīna Bidzāne, mudinot skolēnus ieraudzīt dažādību medicīnas karjeras izvēlē.

   Slimnīcā ir plaša ambulatorās medicīnas nodaļa ar ģimenes ārstu un speciālistu kabinetiem, laboratorija un rehabilitācijas nodaļa. Ambulatori pieņem tādi speciālisti kā pediatrs, endokrinologs, internists, ķirurgs, traumatologs, ginekologs, urologs, diagnosts, uztura speciālists un fizioterapeiti. Slimnīcā tiek nodrošināti arī plaši laboratorijas izmeklējumi un dažādi diagnostikas pakalpojumi – rentgenogrāfijas izmeklējumi, datortomogrāfija un ultrasonogrāfija. Vēl slimnīcā ir grūtnieču aprūpes kabinets un hemodialīzes nodaļa. Visu diennakti slimnīca nodrošina arī ķirurga, reanimatologa-anesteziologa, terapeita pieejamību, tāpat iespējams veikt radioloģiskos un laboratoriskos izmeklējumus. Slimnīcā ir 26 gultas vietas iekšķīgo slimību jeb terapijas nodaļā, 3 gultas intensīvajai terapijai, 10 gultas ķirurģijai un dienas stacionāram, kā arī 3 observācijas gultas steidzamās medicīniskās palīdzības punktā.

   Skolēni guva plašu ieskatu ar medicīnu saistīto profesiju izvēlē un novērtēja slimnīcas gaišās un patīkamās telpas un atsaucīgos darbiniekus.

raksta autore 12.c klases audzinātāja Dace Ignaša

15.oktobris

Mācību ekskursija uz CSDD

   10.c klases 15 un 11.c klases 7 izglītojamie apmeklēja CSDD Talsu nodaļu. Ar nodaļas darbu, specifiku, karjeras iespējām iepazīstināja CSDD Talsu nodaļas vadītājs Vilnis Pūcītis. Izglītojamie tika iepazīstināti ar ēkas vēsturi, pakalpojumu klāstu (transportlīdzekļu reģistrācija, vadītāju klasifikācija, tehniskā apskate), kā arī guva praktisku ieskatu un pieredzi, piedaloties automašīnas vadītāja apliecības izgatavošanas un automašīnas tehniskās apskates procesos.

raksta autore ekonomikas skolotāja A.Jansone

16.oktobris

Profesiju pasaulē

   Piektdien, 11.c klases skolēnu komanda devās uz pasākumu „Profesiju pasaulē”, kur tikās ar pieredzes bagātiem cilvēkiem, kādas profesijas pārstāvjiem, lai ieklausītos viņu stāstījumā un izpildītu uzdevumus.

   Skolēni varēja uzklausīt B/A Turības, Ventspils augstskolas studentus par savām studijām, intervēt un uzņemt sižetu Talsu TV, izpildīt uzdevumus, ko sagatavoja Swedbank darbinieki un Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles speciālisti. Mūsu skolēni sagatavoja darba instrumentus asins analīzes un intravenozās procedūras veikšanai. Lielākā karjeras portāla Latvijā prakse.lv speciālists informēja mūs par savu skatījumu uz skolēnu nākotnes iespējām un demonstrēja prakse.lv mājas lapu, kurā būtu vēlams ieiet un reģistrēties katram, kas vēlas iepazīties ar kādu profesiju.

   B/A Turība pārstāvis uzaicināja skolēnus piedalīties semināros, tā iegūstot gan zināšanas, gan iespēju samazināt mācību maksu studijām. Tika uzsvērta arī Europass.lv iespējas un nozīmība darba vai prakses vietas iegūšanā.

raksta autores skolotājas S. Eisaka, D.Pretice

   Vairāk informācija pieejama: http://www.talsutv.lv/genre/zinas-talsu-novadam-sizeti/