Karjeras nedēļa ES BŪŠU… darba tirgū

kn2016_logo_300px

10.oktobrī 10. -12.klašu skolēni Talsu Valsts ģimnāzijā piedalījās praktiskajās nodarbībās, kuras rīkoja Ventspils Augstskola. Informācijas tehnoloģiju fakultātes studenti prezentēja IT nozares un tika rādīti demonstrējumi ar praktiskiem piemēriem. Tulkošanas studiju fakultāte organizēja “Tulkošanas darbnīcu” ar praktiskiem vingrinājumiem. Ekonomikas un pārvaldības fakultāte nodarbināja skolēnus ar atraktīvām nodarbībām “Ceļojums vadīšanas pasaulē. plkst.15.00 Talsu novada BJC notika diskusija “Darba tirgus Talsu novadā”, kurā piedalījās Kristiāna Ļjamzina un Maija Vilne no 11.c klases, ka arī pašvaldības vadītāji, nodaļu vadītāji, komersanti vai uzņēmēji, Nodarbinātības valsts aģentūras speciālisti, izglītības iestāžu vadītāji un skolēnu vecāki.
11.oktobrī 10. – 12.klašu skolēniem Talsu 2.vidusskolā bija iespēja noklausīties prezentācijas, uzdot jautājumus un tikties ar Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskā universitātes Biznesa augstskolas “Turība”, Banku Augstskolas, Liepājas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Aizsardzības akadēmijas, Medicīnas koledžas studentiem un mācībspēkiem.
13.oktobrī 7.- 9.klases skolēni devās uz Talsu 2,vidusskolu, lai piedalītos SIA “Aspired” organizētajā tehniskās jaunrades dienā. Bija iespēja piedalīties 5 darbnīcās – ”Mana LED laterna”; “Domino efekts”; ”Būvējam auto”; Kā siltums nonāk līdz manām mājām”; “Burbuļbumba”. Visatzinīgāk mūsu skolēni novērtēja darbnīcu ”Mana LED laterna”.
Skolēniem bija iespēja piedalīties Karjeras nedēļas literāro darbu konkursā “Karjeras kompass”. Atzinīgi tika novērtēti 3 mūsu literārie darbi. Apbalvojumus saņēma 11.c klases skolniece Maija Vilne, 11.c klases skolēns Kristaps Garkalns un 12.c klases skolēns Pauls Rūdolfs Bērziņš.
Skolēni atzinīgi novērtēja Karjeras nedēļas pasākumus, patika iespējas praktiski darboties, iegūt informāciju, lai pieņemtu savlaicīgus, apzinātus un reālus karjeras izvēles lēmumus, atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām.

Mūsu skola veidoja videosižetu Talsu televīzijai, skolas reklāma skatāma:

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIfkpfPsBYT%2DX0Q&cid=2DB05E63FAD5B88D&id=2DB05E63FAD5B88D%21453&parId=root&o=OneUp

Informāciju sagatavoja skolotāja A.Rūtenberga

Foto no skolotājas Ligitas Boginskas arhīva