Konkurss- viktorīna par Latviju


20. novembrī skolas klātienes klašu skolēni piedalījās konkursā- viktorīnā par Latviju. Klašu komandas parādīja savu erudīciju un zināšanas dažādos uzdevumos, kurus bija sagatavojuši mācību priekšmetu skolotāji. Pabija Latvijas valsts dibināšanas pasākumā, atpazina kartē Latvijas pilsētas, skaidroja latviešu vecvārdus, mācēja atpazīt latviešu dziesmas, pārbaudīja sevi, atbildot uz dažādiem jautājumiem par Latviju, zināja pastāstīt un atstāstīt kādas ievērojamas Latvijas personības dzīves stāstu. Tika skaitīti punkti, dalītas konfektes un ēsts svētku kliņģeris. Attapīgākie Latvijas pazinēji- 12. c klases komanda.