Konsultācijas CE svešvalodās 12.klasēm

Konsultācijas 12.kl. CE angļu valodā notiks:

sestdien, 12.martā plkst. 10.00

pirmdien, 14.martā plkst. 10.00

Konsultācijas 12.kl. CE krievu valodā notiks:

pirmdien, 14.martā plkst. 10.00

trešdien, 16.martā plkst. 10.00

pie skolotājas E.Freijas- individuāli.