konsultācijas skolēnu brīvdienās

Skolēnu ziemas brīvdienās būs pieejamas konsultācijas!

Aicinām skolēnus, kuriem 1.semestrī ir nepietekami vērtējumi,

konsultēties un labot pārbaudes darbus!

Šonedēļ:

visos mācību priekšmetos

Ceturtdien, 22. decembrī no pl.9.00 – 13.20

***

visos mācību priekšmetos

Piektdien, 23. decembrī no pl.9.30.- 15.00

izņemot bioloģijā, ķīmijā A.Vahšteine

vēsturē un soc.zin. U.Grīnberga

 ***

Pēc svētkiem:

visos mācību priekšmetos

Otrdien, 27.decembrī no pl. 9.30 – 12.00

izņemot fizikā I.Tarasova

 ***

Trešdien, 28.decembrī no pl. 9.30 – 15.30

strādās vēsturē un soc.zin. U.Grīnberga,

krievu valodā I.Tenberga,

fizikā un krievu val. I.Tarasova,

ķīmijā un bioloģijā A.Vahšteine,

latviešu val. un literatūrā D.Ignaša

 ***

Ceturtdien, 29.decembrī no pl. 9.30 – 15.30

strādās bioloģijā I.Pugoviča,

ģeogrāfijā un matemātikā S.Eisaka,

ekonomikā un kulturoloģijā A.Jansone,

metemātikā L.Boginska,

krievu val. I.Tenberga,

bioloģijā un ķīmijā A.Vahšteine,

latviešu val. un lit. D.Ignaša

***

visos mācību priekšmetos

Otrdien, 3. janvārī no pl.9.30 – 12.00

***

visos mācību priekšmetos

Trešdien, 4. janvārī no pl.9.30 – 15.30

izņemot fizikā I.Tarasova

un angļu valodā S.Krūmiņa