Konsultācijas skolēnu brīvdienās

Pedagogu konsultāciju grafiks skolēnu rudens brīvdienās

28. oktobris – 1.novembris

Konsultācijas no 10.00-14.30

Datums

Mācību priekšmeti

Skolotāja

Pirmdien, 28.okt.
  Soc. zinības, ētika, psiholoģija Daiga Pretice
  Soc. zinības, vēsture Una Grīnberga
  Informātika Anita Rūtenberga
  Krievu valoda Ina Tenberga
Otrdien, 29.okt. 
  Bioloģija, ķīmija Alvīne Vahšteine
  Angļu valoda Santa Krūmiņa
  Latviešu valoda un literatūra Aija Grīvane
  Ģeogrāfija Sandra Eisaka
Trešdien, 30.okt. 
  Bioloģija Ineta Pugoviča
  Vēsture, ģeogrāfija, vizuālā māksla, kulturoloģija Dagnija Ondrupe
Ceturtdien, 31.okt. 
  Vācu valoda, vēsture Inta Robalde
  Fizika Inessa Tarasova
Piektdien, 1.nov.
  Ekonomika Agnese Jansone
  Latviešu valoda un literatūra Dace Ignaša

 Brīvlaikā nestrādā skolotāja Dace Dailidoviča