konsultācijas skolēnu pavasara brīvdienās

Mācību priekšmetu konsultācijas skolēnu pavasara brīvdienās pl.10.00-14.30

 

Pirmdiena, 14.03.

 

Otrdiena, 15.03.

 

Trešdiena, 16.03.

 

Ceturtdiena, 17.03.

 

Piektdiena, 18.03.

Sk.I.Tarasova (fizika)

Sk.A.Jansone (ekonomika)

Sk.A.Rūtenbega (informātika)

Sk.I.Robalde (vēsture vidusskolai un vācu valoda)

Sk.I.Pugoviča (bioloģija 7.-9.kl.)

Sk.I.Tenberga (krievu valoda)

Sk.U.Grīnberga (vēsture, soc.zinības 7.-9.kl. un ves.māc., politika un tiesības vidusskolai)

Sk.Vahšteine (ķīmija 8.-12.kl. un bioloģija vidusskolai)

Sk.S.Krūmiņa (angļu valoda)

Sk.I.Pugoviča (bioloģija 7.-9.kl.)

Sk.I.Tarasova (fizika)

Sk.I.Tenberga (krievu valoda)

 

Sk.S.Eisaka (matemātika 7.-9.kl; ģeogrāfija)

Sk.L.Boginska (matemātika vidusskolai)

Sk.U.Grīnberga (vēsture, soc.zinības 7.-9.kl. un ves.māc., politika un tiesības vidusskolai)

Sk.I.Robalde (vēsture vidusskolai un vācu valoda)

Sk.I.Pugoviča (bioloģija 7.-9.kl.)

Sk.Vahšteine (ķīmija 8.-12.kl. un bioloģija vidusskolai)

Sk.D.Ignaša  latviešu valoda vidusskolai)

Sk.A.Rūtenberga (informātika)

Sk.L.Boginska (matemātika vidusskolai)

Sk.A.Vahšteine (ķīmija 8.-12.kl. un bioloģija vidusskolai)

 

Sk.D.Pretice (psiholoģija, ētika)

Sk.L.Boginska (matemātika vidusskolai)

Sk.I.Tarasova (fizika)

Sk.D.Ignaša (latviešu val. un lit.)