Konsultācijas brīvdienās

Skolēnu pavasara brīvdienās 16.-20.martā no pl.10.00 – 15.00

strādās mācību priekšmetu skolotāji:

Pirmdien, 16.martā

 

Sk.Grīnberga – vēsture, soc.zinības, veselības mācība, politika un tiesības

( no pl.11 – 12.00 )

 

Sk.Pugoviča – bioloģija

 

Sk.Tenberga – krievu val.

 

Sk.Krūmiņa – angļu valoda

 

Sk.Pretice – soc.zinības (7.kl.), psiholoģija

Otrdien, 17.martā

 

Sk.Jansone- ekonomika

 

Sk.Ondrupe- vizuālā māksla, kulturoloģija

 

Sk.Rūtenberga – informātika

Trešdien, 18.martā

 

Sk.Grīnberga – vēsture, soc.zinības, veselības mācība, politika un tiesības

( no pl.12.00)

 

Sk.Eisaka– matemātika, ģeogrāfija

 

Sk.Dailidoviča – matemātika

(no pl.10.30 – 12.00 )

 


 

Ceturtdien, 19.martā

 

Sk.Grīvane –latviešu val.

 

Sk.Dailidoviča – matemātika

 

Sk.Vahšteine – bioloģija un ķīmija

 

Sk.Ignaša – latv.val.

 

Sk.Tarasova- fizika

 

Sk.Robalde – vācu val. un vēsture