Konsultācijas skolēnu rudens brīvdienās

Mācību priekšmetu konsultācijas skolēnu rudens brīvdienās

no 27.-31.oktobrim pl.9.30 -14.30

Pirmdiena

27.10.

Otrdiena

28.10.

Trešdiena

29.10.

Ceturtdiena

30.10.

Piektdiena

31.10.

Krievu valoda (Tenberga)

Latviešu valoda (Ignaša)

Matemātika (Dailidoviča)

Krievu valoda (Tenberga)

Latviešu valoda (Grīvane)

Ekonomika (Jansone)

Politika/soc.zin./vēsture 9. (Grīnberga)

Bioloģija (Pugoviča)

Latviešu valoda (Ignaša)

Latviešu valoda (Grīvane)

Matemātika (Dailidoviča)

Ķīmija/bioloģija (Vahšteine)

Bioloģija (Pugoviča)

Matemātika (Dailidoviča)

Ķīmija/bioloģija (Vahšteine)

Informātika (Rūtenberga)

 

Latviešu valoda (Ignaša)

Latviešu valoda (Grīvane)

Ķīmija/bioloģija (Vahšteine)

Angļu valoda (Krūmiņa)