Konsultācijas skolēnu ziemas brīvdienās

Konsultācijas skolēnu ziemas brīvdienās no pl.10.00 – 14.30

Pirmdiena

22.decembris

Otrdiena

23.decembris

Pirmdiena

29.decembris

Otrdiena

30.decembris

Bioloģija 7.-9.kl.

I.Pugoviča

Krievu val. 7;10.-12.nekl.

I.Tenberga

Ģeogrāfija 7.-12.kl.

Matemātika 9.kl.

S.Eisaka

Soc.zin. 7.kl.

Psiholoģija 10.kl.

Ētika 11.kl.

D.Pretice

Latviešu val. 7.-9.kl.

A.Grīvane

Ekonomika 10.-12.kl.

A.Jansone

Latviešu val. 10.-12.kl.

D.Ignaša

Kulturoloģija 11.-12.kl.

D.Ondrupe

Informātika 7.-11.kl.

A.Rūtenberga

Angļu val. 7.-12.kl.

S.Krūmiņa

Fizika 8.-12.kl.

I.Tarassova

Ekonomika 10.-12.kl.

A.Jansone

Latviešu val. 10.-12.kl.

D.Ignaša

Ģeogrāfija 7.-12.kl.

Matemātika 9.kl.

S.Eisaka

Latviešu val. 7.-9.kl.

A.Grīvane

Krievu val. 7;10.-12.nekl.

I.Tenberga

Latviešu val. 7.-9.kl.

A.Grīvane

Angļu val. 7.-12.kl.

S.Krūmiņa

Vēsture 7.-9.kl.

Soc.zin. 8.-9.kl.

Veselības māc.12.kl.

Politika un tiesības 12.kl.

U.Grīnberga

Bioloģija 10.12.kl.

Ķīmija 8.-12.kl.

A.Vahšteine

Bioloģija 7.-9.kl.

I.Pugoviča

Soc.zin. 7.kl.

Psiholoģija 10.kl.

Ētika 11.kl.

D.Pretice

Matemātika 7.-8.kl.,10.-12.kl.

D.Dailidoviča

Vēsture 10.-12.kl.

Vācu val. 8.-12.kl.

I.Robalde