Konsultācijas ziemas brīvdienās

Brīvdienās no 21. līdz 30.decembrim plkst.10.00-15.00

skolēniem ir pieejamas sekojošas konsultācijas:

Pirmdiena

21.dec.

Otrdiena

22.dec.

Trešdiena

23.dec.

Pirmdiena

28.dec.

Otrdiena

29.dec.

Trešdiena

30.dec.

Ina Tenberga

(krievu valoda)

Ineta Pugoviča

(bioloģija)

Agnese Jansone

(ekonomika)

Agnese Jansone

(ekonomika)

Sandra Eisaka

(ģeogrāfija, matemātika )

Sandra Eisaka

(ģeogrāfija, matemātika)

Daiga Pretice

(ētika, psiholoģija)

Inessa Tarasova

(fizika, krievu valoda)

Inessa Tarasova

(fizika, krievu valoda)

Ina Tenberga

(krievu valoda)

Inta Robalde

(vācu valoda, vēsture)

Inta Robalde

(vācu valoda, vēsture)

Alvīne Vahšteine

(ķīmja, bioloģija)

Daiga Pretice

(ētika, psiholoģija)

Dace Ignaša

(latviešu valoda)

Anita Rūtenberga

(informātika)

Una Grīnberga

(vēsture, sociālās zinības, politika, veselības mācība)

Anita Rūtenberga

(informātika)

Santa Krūmiņa

(angļu val.)

Alvīne Vahšteine

(ķīmija, bioloģija)

Ineta Pugoviča

(bioloģija)

Santa Krūmiņa

(angļu valoda)

Dagnija Ondrupe

(kulturoloģija, māksla)

 
  Dace Ignaša

(latviešu val.)

Ligita Boginska

(matemātika)

Ligita Boginska

(matemātika)

   
  Aija Grīvane

(latviešu valoda)