Konsultācijas ziemas brīvdienās

Informējam, ka ziemas brīvdienās skolēniem ir iespēja apmeklēt konsultācijas

  • 28.decembrī no plkst. 10.00-13.00 visos mācību priekšmetos;

  • 27.decembrī un 2.janvārī no plkst. 10.00-14.30 konsultācijas pie skolotājas U.Grīnbergas (vēsture 7.-9.kl., politika un tiesības, veselības māc.);

  • 3.janvārī  un  4.janvārī no plkst. 10.00-14.30 konsultācijas pie skolotājas D.Dailidovičas (matemātika 9.d un 10.-12.kl.).