Latvijai- 100!

       

    16. novembrī skolā notika svinīgs pasākums, veltīts Latvijas simtgadei. Pasākums sākās ar kopīgi nodziedātu valsts himnu un video materiāla noskatīšanos par Latvijas valsts simboliem- karogu, ģerboni, himnu un valodu, kuri ir būtiski un svarīgi, lai pastāvētu valsts un tauta.
    Katrs pasākuma apmeklētājs uzrakstīja savu vēlējumu vai vēstījumu Latvijai. 12.c klases skolēni Krista un Miks nolasīja skolēnu pārdomas par Latviju, par to, kā viņi izprot Latviju kā savas mājas. Skolas 1. stāva gaitenī aplūkojama zīmējumu izstāde.
    Direktores p.i. D.Kalašņikova atzinīgi novērtēja, un apsveica 5 mūsu skolas grāmatas “SIRDS DOMAS LATVIJAI” autorus. K.Prūse 12.c saņēma grāmatu piemiņai,  A.Rubašenko 10.c atzinīgi tika novērtēta par piedalīšanos foto akcijā “PAŠĪTIS – pasmaidi Latvijai”, mūsu skola saņēma Talsu novada domes pateicību par sadarbību, atsaucību un radošo aktivitāšu atbalstu Latvijas simtgadi  sagaidot.   
    Noslēgumā skolas vadība  teica vēlējuma vārdus un pasākuma dalībnieki tika cienāti ar svētku klinģeri.

Rakstu sagatavoja sociālo zinātņu metodiskās komisijas vadītāja Inta Robalde