Mācību ekskursija 2018. gada 20. septembrī

 

    Šogad aprit 175 gadi kopš atvērta Kubalu skola- viena no pirmajām īstajām tautskolām Kurzemē. Pētot sava novada kultūrvidi, izcilos novadniekus un novada vēsturi, dzejas dienu tradīciju ietveros 20. septembrī piedzīvojām Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” misiju: “LATVIJA IR BRĪNUMSKAISTA ZEME, BET SKAISTAJAM JĀPALĪDZ PARĀDĪTIES”.

    Mācību ekskursija uz Kubalu skolu- muzeju notika projekta “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros ar mērķi iepazīt kultūrvēsturisko mantojumu, stiprināt piederības sajūtu savai valstij, savam novadam. Jau iepriekš gatavojoties, skolēni matemātikas skolotājas Ligitas Boginskas vadībā pētīja dažādas kartes, lai aprēķinātu ceļu uz skolu, vēstures skolotājas Intas Robaldes mudināti, izpētīja skolu dažādos laikos savas dzimtas dažādās paaudzēs, lai, iejūtoties 19. gs skolas vidē, vērtētu, analizētu un salīdzinātu. Jauka bija pastaiga pa Kubalu skolas apkārtnes laipu takām saulainajā atvasarā, kad uzzinājām daudz jauna par 19. gadsimta sētu un saimniecību. Atraktīvu gidu vadībā rakstījām ar spalvu un grifeli, rēķinājām un iepazināmies ar skolotāja, sabiedriskā darbinieka, rakstnieka un tulkotāja Ernesta Dinsberga ieguldījumu tautskolu attīstībā un tautas nacionālās pašapziņas veidošanā.

    Ar mērķi veicināt radošās un uzstāšanās prasmes, ieinteresējot skolas biedrus Imanta Ziedoņa mantojuma daudzveidībā, tālāk devāmies uz Dzejas dienu pasākuma norises vietu – Valpenes piramīdu. Ar iepriekš sagatavotu 10.c, 11.c un 12.c klases priekšnesumu, Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” veidotās mūzikas pavadībā, izskanēja Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas Dzejas dienu pasākums, kura izvērtējumā skolā daudzi rakstīja: PATIKA, BIJA INTERESANTI, VAJADZĒTU ATKĀRTOT.

Rakstu sagatavoja latviešu valodas  un literatūras skolotāja  Dace Ignaša