Mācību ekskursija “Smeļamies rudens bagātībā”

   Klāt rudens ar jauno mācību gadu, ražas novākšanu un – Dzejas dienām, kuras šogad aizrit dzejnieka Eduarda Veidenbauma 150. jubilejas zīmē, tāpēc mūsu pasākums notika ar devīzi: “Daudz dabā prieku, lai tik ārā smeļam!”

   Mācību ekskursijā devāmies, lai iesoļotu rudenī sasmēluši sava novada patriotu iedvesmas stāstus, lai izpētītu un vēlreiz pārliecinātos, cik Talsu novadā bagāta kultūrvide, kādi uzņēmīgi cilvēki dzīvo, kādas ir iespējas sevi pilnveidot. Tomēr galvenais mērķis bija radoši un praktiski līdzdarboties.

   Paldies Laidzes bibliotēkas vadītājai Dacei Buntei par dzejas svētku tradīciju glabāšanu! Prieks par jauniegūto draudzību ar PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes nodaļas erudītajiem audzēkņiem, atsaucīgajiem pedagogiem. Paldies direktorei Baibai Purlicai un visiem, visiem, kuri laipni mūs uzņēma un ļāva praktiski darboties, izmēģināt savas prasmes, sacensties, piedalīties un izjust atmosfēru! Sirsnīgs paldies arī viesmīlīgajiem Laidzes pagasta zemnieku saimniecības “Dārziņi” saimniekiem Edītei un Imantam Smildziņiem un suņukam Kriksim par sirsnīgo uzņemšanu!

   Mūsu mērķis tika sasniegts- radoši, gandarīti un iedvesmoti atgriezušies skolā, radījām savas atskaites- dzeju par piedzīvoto šajā saulainajā atvasaras dienā.

Rakstu sagatavoja latviešu valodas skolotāja Dace Ignaša