Mācību ekskursija

Mācību ekskursija uz Rīgu
17. oktobrī ar projekta “Latvijas skola soma” atbalstu Talsu novada Vakara un neklātienes 9.- 12. klašu skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs, kuras piedāvāja muzejs “Latvieši pasaulē” Rīgā- izlaušanās spēle, muzejpedagoģiska nodarbība un orientēšanās spēle Vecrīgā. Visas aktivitātes bija saistītas ar notikumiem Rīgā un Latvijā Otrā pasaules kara beigās. Izlaušanās spēle “Bēgļu gaitas” un muzejpedagoģiskā nodarbība izstādē ļāva skolēniem iejusties bēgšanā no Rīgas Otrā pasaules kara beigās 1944. gada oktobrī. Spēles dalībniekiem vajadzēja atrisināt dažādus uzdevumus, lai sagādātu sev izbraukšanas atļauju un paspētu uz kuģi kādā no Kurzemes ostām- Ventspilī vai Liepājā. Nodarbībā dalībnieki pētīja unikālus priekšmetus, kuri bijuši bēgļu ģimeņu koferos un kopā ar īpašniekiem izceļojuši no Latvijas 1944. gadā. Izlaušanās spēle dalībniekiem dod ne tikai informāciju, bet arī ļauj izjust un gūt savu pieredzi, jo spēles noteikumi pakārtoti vēsturiskajai situācijai. Mācību spēle “Kara laika Rīga” ar orientēšanās uzdevumiem ļāva dalībniekiem iepazīt vēsturiskās vietas Vecrīgā, kas saistītas ar notikumiem Otrā pasaules kara beigās.
Skolēni papildināja savas zināšanas vēsturē, sociālajās zinībās, psiholoģijā, informāciju tehnoloģijās, mācījās sadarboties grupās un veidot komandu.