Gatavošanās eksāmeniem

Valsts pārbaudes darbu aktuālā informācija

2021./2022.m.g. valsts pārbaudes darbu norises grafiku.

Centralizēto eksāmenu darbu izvērtēšanas vebināri pieejami šeit


Informācija, kas jāzina par valsts pārbaudījumiem 2022.gadā

  • Pamatizglītības sertifikāti tiks izsniegti šī gada 10.jūnijā, bet vispārējās vidējās izglītības sertifikāti – 30.jūnijā. Skolēni, kas kārtos vispārējās vidējās izglītības centralizētos eksāmenus papildtermiņā, sertifikātus saņems 6.jūlijā.
  • Centralizētā eksāmena rezultāts tiek izteikts procentuālā novērtējumā. Iegūto novērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai.