Gatavošanās eksāmeniem

Valsts pārbaudes darbu aktuālā informācija

2020./2021.m.g. valsts pārbaudes darbu norises grafiku. Grafiks ir izveidots ērti pārskatāmā tabulā.

Centralizēto eksāmenu 2019./2019.m.g. darbu izvērtēšanas vebināri pieejami šeit!

Centralizētie eksāmeni 12. klašu skolēniem:

-) angļu valodā –  rakstu daļa, mutvārdu daļa 11. maijā

-) latviešu valodā – 18. maijā,
-) matemātikā – 21. maijā,

Informācija, kas jāzina par valsts pārbaudījumiem 2021.gadā

  • Pamatizglītības sertifikāti tiks izsniegti šī gada 11.jūnijā, bet vispārējās vidējās izglītības sertifikāti – 30.jūnijā. Skolēni, kas kārtos vispārējās vidējās izglītības centralizētos eksāmenus papildtermiņā, sertifikātus saņems 6.jūlijā.
  • Centralizētā eksāmena rezultāts tiek izteikts procentuālā novērtējumā. Iegūto novērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai.