Pārbaudes darbi

Obligātie pārbaudes darbi mācību priekšmetos veicami

grafikā noteiktā laikā, vai pēc vienošanās ar skolotājiem!

Pārbaudes darbu plānojums pieejams e-klasē.
Skolēniem, kuri mācās, izmantojot Moodle platformu, pārbaudes darbu termiņi norādīti Moodle kursu vispārīgajā sadaļā!