Konsultācijas

Konsultāciju saraksts pieejams arī e-klasē.

Pieejams šeit. 

Par konsultācijām citā dienā un laikā var vienoties ar skolotājiem individuāli!

  • Sazinieties ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju par iespēju saņemt konsultācijas tiešsaistē!
    Skolēniem nepieciešams ZOOM, SKYPE, Whatsapp (vienojoties ar priekšmeta pedagogu individuāli)!