Konsultācijas sestdienās

 

Talsu novada vidusskolas 

2021./2022.m.g. konsultāciju datumi 

  sestdienās, 1.semestrī  

no 10.00-13.00  visos mācību priekšmetos 

 

25. septembrī 
30. oktobrī
27. novembrī