Konsultācijas

Konsultāciju saraksts
Par konsultācijām citā dienā un laikā var vienoties ar skolotājiem individuāli!
* Pirmajā nedēļā** Otrajā nedēļā

  • Sazinieties ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju par iespēju saņemt konsultācijas tiešsaistē!
    Skolēniem nepieciešams ZOOM, SKYPE, Whatsapp (vienojoties ar priekšmeta pedagogu individuāli)!