Mācību trauksme

11.maijā plkst. 11.00 skolā atskanēja trauksmes signāls, tika konstatēts, ka piedūmots trešais stāvs. Nekavējoties tika zvanīts uz 112 un informēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Atskanot trauksmei, ir jānodrošina skolēnu un skolotāju sekmīga evakuācija pēc noteikta plāna, kurš pieejams visiem un jādodas norādītajā virzienā, jāpulcējas noteiktā vietā. Par to ir atbildīgs skolas dežurants un viss pedagoģiskais personāls. Arī katram pašam vajadzētu parūpēties par savas drošības minimumu – ielāgot, kur atrodas evakuācijas izejas, kā arī atpazīt informatīvās zīmes, kas norāda uz tām. Skolēniem un skolotājiem vajadzēja izspēlēt savu rīcību iespējamā ugunsnelaimes gadījumā. Kā atzina Darba aizsardzības speciāliste Evita Bērziņa, skolēni un skolotāji bija rīkojušies atbilstoši visiem drošības noteikumiem.