Mācību trauksme

11.septembra diena skolā iesākās pavisam parasti. Rosība notika, kad plkst. 15.00, kad  atsaknēja trauksmes  signāli, skolas pirmā stāva koridorā parādījās dūmi.  Kā rīkoties šajā situācija? Kā  sveikam un veselam tikt ārā – drošībā? Kā zināt, kur meklējams glābiņš? Vai durvis būs vaļā? Vai TU zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

Atskanot trauksmei, jānodrošina skolēnu un skolotāju  sekmīga evakuācija pēc noteikta plāna, kurš pieejams visiem un jādodas noradītajā virzienā, jāpulcējas noteiktā vietā.   Par to ir atbildīgs skolas personāls, taču katram pašam vajadzētu parūpēties par savas drošības minimumu – ielāgot, kur atrodas evakuācijas izejas,  kā arī atpazīt informatīvās zīmes, kas norāda uz tām. Nekavējoties zvanīt uz 112 un informēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Darba aizsardzības speciālists Gints Grīnbergs novērtēja mūsu darbības un vēlreiz akcentēja, Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka, ikvienas personas pienākums ir nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku.

http://www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates/publikacijas/izdotas_gramatas_un_brosuras/

Sagatavoja skolotāja A.Rūtenberga