Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai

2020.gada 26. martā Talsu novada domes deputāti, apzinoties ārkārtas stāvokļa iespējamās sekas, atbalstīja pabalsta ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā ieviešanu. To ir iespēja saņemt, ja ģimenē ir bērni, kas mācās no 1. līdz 12. klasei, un ģimene ir deklarēta Talsu novadā.

Vairāk informācijas: https://talsi.lv/zinas/viruss-covid-19/ievies-pabalstu-edinasanas-izdevumu-segsanai/