Palīdzot tiem, kam tas ir vairāk nepieciešams

Dodamies uz Dundagas veselības centru, lai ar sarūpētajam dāvanām iepriecinātu seniorus, kuri saņem ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumus. Īpašs paldies skolotājai Danai Ivanovai un 10.c klasei!