Pasaules lielākā mācību stunda

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas skolēni piedalījās akcijā Pasaules lielākā mācību stunda “Kādu pasauli Tu vēlies redzēt 2030.gadā?”. Skolēni izvērtēja sev aktuālos ANO globālos mērķus ilgtspējīgai attīstībai, analizēja Eiropas Parlamenta pieņemtos lēmumus klimata un vides jomā. Lai saprastu ietekmi uz vidi, skolēni aprēķināja skolā patērēto elektroenerģiju, siltumu un ūdens daudzumu un ieteica taupības pasākumus. Stundas nobeigumā tika izstrādāti un pieņemti lēmumi par katra stundas dalībnieka atbildību globālo mērķu īstenošanai.
Paldies par stundas sagatavošanu skolotājām Dacei Ignašai, Sandrai Bērziņai un Sandrai Eisakai.
#PasaulesStunda#TheWorldsLargestLesson