Pasmaidi Latvijai!

Talsu novada Vakara un neklātienes skolēni piedalījās Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un apvienības „TAS.ES” organizētajā akcijā „Pasmaidi Latvijai”. 10.a un pašpārvaldes meitenes devās uz Lībagu sākumskolu, PII, kur kopā ar audzēkņiem izgatavoja kartiņas Latvijai dzimšanas dienā. Šodien, 15.novembrī, kartiņas tika dāvinātas Talsu iedzīvotājiem. Pašpārvaldes jaunieši ciemojās pie bijušajiem skolotājiem.
Īpašs paldies Edijai, Lindai, Annai Līnai, Annai un SIA “Nārone “ šoferim Mārim Bricim par kartiņu nogādāšanu adresātiem.
Akcijas mērķis ir rosināt pozitīvas emocijas, valsts svētkus sagaidot, kā arī veicināt sadarbību starp Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga skolēnu pašpārvaldēm, jauniešu organizācijām un pirmsskolas izglītības iestādēm. Paldies direktores vietniecei Evitai Ņikonovai par aktīvo līdzdalību!