Pašpārvaldes seminārs Talsos

25.janvārī notika pirmais šī gada Talsu novada Skolēnu pašpārvalžu un Jauniešu organizāciju Līderu seminārs. Mūsu skolas dalībnieki, Emīlija Araka un Lūkass Ernests Kļaviņš, atzinīgi novērtēja līdzdalības nozīmi un dalīšanos pieredzē, lai attīstītu turpmāko darbību.

#apvienibatases#talsunovadabjc#skolēnupašpārvalde#jauniešuorganizācija#darbsarjaunatni#Talsunovads#līdzdalība