Patriotisma nedēļa

          8.-12.klašu skolēni tika aicināti piedalīties tradicionālajā Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas organizētajā fotokonkursā „Mana Lāčplēša diena”, lai valsts svētku gaisotnē rosinātu patriotismu un veicinātu skolēnu interesi par valsts aizsardzību un drošību. Pavisam 70 autori no 34 Latvijas skolām dalībai konkursā iesūtīja 122 darbus, kurus vērtēja un 13 radošākos izvēlējās žūrijas komisija, ņemot vērā autora radošo ideju, ieguldītā darba apjomu, darba oriģinalitāti un iesūtītā materiāla māksliniecisko kvalitāti.
Konkursā piedalījās četri mūsu skolas skolēni Sendijs Dedzis, Lolita Maļinovska, Artūrs Veliks, Roberts Rēķis. Viens no konkursa uzvarētājiem bija mūsu skolas 12.c klases skolēns Roberts Rēķis. Uzvarētāji devās ekskursijā pa Saeimas namu, kā arī apmeklēja Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju. Jaunieši devās uz Ādažu Nacionālo mācību centru, kur apskatīja Nacionālo bruņoto spēku ekipējumu un NATO komandpunkta teltis, kā arī apmeklēja Ādažu poligonu.

Roberta Rēķa godalgotais fotouzņēmums “Latvijas saulei”

  Novembris ir Latvijas valsts patriotisma mēnesis. No 4.novembra līdz 13.novembrim mūsu skolā ritēja Pilsoniskās nedēļas pasākumi un nodarbības.
Sociālo zinību stundās veidojām reklāmu par Latviju. Ģeogrāfijas konkursā par Latviju un Talsu novadu parādījām savu erudīciju, atbildot uz dažādiem jautājumiem. Izpaudāmies literārajā jaunradē literatūras nodarbībā, ietērpjot vārdos savu Latviju. Vizuālajā mākslā radoši izkrāsojām savu nākotni. Iepazinām un izdziedājām latviešiem nozīmīgās dziesmas. Iejutāmies valsts prezidenta lomā, rakstījām uzrunu savai tautai. Virtuvītē mērījām, rēķinājām, svērām un izcepām sklandu raušus. Latviešu folkloras vērtības, latviešu dzīves ziņu iepazinām kopā ar tradīciju zinātāju Zigrīdu Brāli.
Pilsoniskās nedēļas noslēgumā Talsu novada muzejā baudījām svinīgu pasākumu veltītu Latvijas 95. dzimšanas dienai.

       

Rakstu sagatavoja skolotāja Daiga Pretice