Piedalīšanās konkursā “Cilvēki- Latvijas novadu dārgumi”

Latvijas Okupācijas muzejs, sagaidot Latvijas simtgadi  organizē konkursu “Cilvēki- Latvijas novadu dārgumi”, ar mērķi atklāt un darīt  zināmus plašākai sabiedrībai cilvēkus, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu vietējā mērogā.

Konkursā piedalās Talsu novada Vakara un neklātienes 11. klases skolnieks Jēkabs Brāķeris, iegūstot 2. vietu Kurzemes zonā un iespēju savu darbu prezentēt 3. kārtā un cīnīties par galveno balvu- Eiropas Parlamenta apmeklējumu Briselē. Jēkabs veidoja prezentāciju par savu vectēvu Verneru Brāķeri, fizikas un matemātikas skolotāju, kuru pazīst daudzi Talsu un novada iedzīvotāji.

Konkursa 2. kārta notika 31. martā Liepājas muzejā. Tajā piedalījās 10 darbi. Konkursantiem vajadzēja prezentēt savus darbus, stāstīt par iegūto informāciju un tās apstrādi, izdarīt secinājumus. Jēkabu atbalstīja un pasākumā bija klāt arī viņa dārgums– vectēvs V. Brāķeris.

Foto no muzeja arhīva: Jēkabs Brāķeris (vidū) Liepājas muzejā kopā ar konkursa dalībniekiem.

Rakstu sagatavoja vēstures skolotāja Inta Robalde