Piedalīšanās konkursā ”Talsiem-100”

   Konkursā ”Talsiem-100”, ko rīkoja Talsu novada muzejs un Talsu novada Izglītības pārvalde, piedalījās skolas 8.- 9. klašu komanda- Viktorija Calkovska, Viktorija Iļjina, Maija Ratniece, Rinalds Ozolnieks. Skolēnus konkursam gatavoja vēstures skolotāja Una Grīnberga.

   Konkurss risinājās vairākās kārtās. Skolēniem vairāku mēnešu garumā vajadzēja veikt dažādus uzdevumus, piemēram, izveidot video reklāmu, uzzīmēt plakātu romantisma stilā, tā parādot savas zināšanas vēsturē, kā arī prasmes un iemaņas, darbojoties komandā un uzstājoties publikas priekšā.

   Finālā, kas notika 20. aprīlī Talsu muzejā, komandas prezentēja mūsdienu priekšmetus, kas nākotnē (2047. gadā), varētu tikt iekļauti izstādē par Talsu simtgades svinībām, lika vēsturisku fotogrāfiju puzli un noteica laiku un vietu, kur fotogrāfija uzņemta, kā arī veica dažādus uzdevumus jaunākajā vēstures izstādē “Talsu pilsētas galvas”.

   Mūsu skolas komanda „Talsu gudrīši” ieguva 3. vietu, saņemot diplomu un konkursa sponsoru balvas.

Rakstu sagatavoja sociālo zinātņu metodiskās komisijas vadītāja, mentore Inta Robalde