ESF Karjeras atbalsta vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Talsu novada vidusskolas Karjeras izglītības programma

Turpinām dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Decembrī  8.un 9.klasei  tiek īstenots karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražots Talsos – 1”,  kurā skolēni iepazīstas ar amatniecības profesijām, amatu meistariem, iegūst informāciju par izglītības iespējām šo profesiju apguvē; par nepieciešamajām spējām, prasmēm, rakstura īpašībām, veicot darba pienākumus. Notiek praktiskas radošās meistarklases nodarbības ar mērķi izmēģināt savas iemaņas un pārbaudīt savu interesi par amatnieka arodu.

Vairāk  informācija mājas lapas arhīvā 2018. gada decembris

informāciju sagatavoja Karjeras konsultante Anita Rūtenberga

 

Skolā no  2017.gada marta norisinās Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Turpinās ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana

     22.un 29.novembrī Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā notika nodarbības “Tavs uzņēmējgara gēns”, kurš tika īstenots pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

    Aktivitātēs piedalījās 7-9.klases, 10.c; 11.c un 12.c klases skolēni. Nodarbības vadīja personīgās izaugsmes trenere Inita Lūka. Skolēniem bija iespēja izvērtēt uzņēmējdarbībai nepieciešamās īpašības un karjeras jomas: darbs, ģimene, brīvais laiks. Tika noteiktas profesijas, kuras būs aktuālas nākotnē, attīstītas prasmes biznesa radīšanā, izvērtējot savu motivāciju būt uzņēmējam. 12.c klases skolēni radīja savu biznesa ideju un izveidoja 15 soļu modeli tā īstenošanai.

Sīkāka informācija mājas lapas arhīvā 2017. gada novembrī.


Šeit pieejami:

*   E- resursi karjerai

*   Pašizpētes testi

*   Informatīvie un metodiskie materiāli karjeras izvēlē

*   Karjeras konsultācijas

*   Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem