PUMPURS

 

    Talsu novada pašvaldība ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros tiek sniegts personalizēts atbalsts jauniešiem, kuriem radušies dažādi iemesli un iespējama skolas pamešana, kā arī tiek veidota ilgtspējīga atbalsta sistēma skolās un pašvaldībās. Projekta atbalstu var saņemt vispārizglītojošo skolu 5.-12. klašu skolēni. Talsu novada vidusskola atbalsta projektu un ir iesaistījusies atbalsta sniegšanā jauniešiem.

Oresta stāsts raidījumā “Klase” 

    Viens no projekta mērķiem ir pievērst sabiedrības uzmanību tam, kā bērni un jaunieši skolā jūtas, kādi iemesli un pazīmes bērnos norāda par skolas pamešanas varbūtību.   Vairāk info: http://www.pumpurs.lv/

Turpinām DALĪBU  EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTĀ NR.8.3.4.0/16/I/001 “ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI”, projekts turpināsies līdz 2023. gada 31. decembrim. Katru mācību gadu dalību projektā izmanto no 17-25 jaunieši.  

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Izglītības kvalitātes valsts dienests) tiek īstenots, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Talsu novada vidusskola atbalsta projektu un ir atkārtoti iesaistījusies atbalsta sniegšanā jauniešiem.